تقویم
Dr. Mohammad Danaie Academic Homepage
Dr. Mohammad Danaie Academic Homepage
Technical English

فایل های درس زبان تخصصی

   Download : word-list 11.pdf           File Size 183 KB
   Download : word-list-10.pdf           File Size 101 KB
   Download : word-list-09.pdf           File Size 101 KB
   Download : word-list-08.pdf           File Size 101 KB
   Download : word-list-07.pdf           File Size 101 KB
   Download : word-list-06.pdf           File Size 101 KB
   Download : word-list-05.pdf           File Size 102 KB
   Download : word-list-04.pdf           File Size 101 KB
   Download : word-list-03.pdf           File Size 102 KB
   Download : word-list-02.pdf           File Size 102 KB
   Download : word-list-01.pdf           File Size 101 KB
پنجشنبه, 24 مه 2018
آمار بازدید
 Visitors of page : 1339
 Visitors of day : 21
 Visitors sum : 75601
 Online visitors : 3
 Page load : 0/1563

Copyright © 2018 Semnan University. All rights reserved