تقویم
Dr. Mohammad Danaie Academic Homepage
Dr. Mohammad Danaie Academic Homepage
Technical English

فایل های درس زبان تخصصی

   Download : word-list 11.pdf           File Size 183 KB
   Download : word-list-10.pdf           File Size 101 KB
   Download : word-list-09.pdf           File Size 101 KB
   Download : word-list-08.pdf           File Size 101 KB
   Download : word-list-07.pdf           File Size 101 KB
   Download : word-list-06.pdf           File Size 101 KB
   Download : word-list-05.pdf           File Size 102 KB
   Download : word-list-04.pdf           File Size 101 KB
   Download : word-list-03.pdf           File Size 102 KB
   Download : word-list-02.pdf           File Size 102 KB
   Download : word-list-01.pdf           File Size 101 KB
يكشنبه, 19 نوامبر 2017
آمار بازدید
 Visitors of page : 1162
 Visitors of day : 26
 Visitors sum : 68084
 Online visitors : 4
 Page load : 0/1812

Copyright © 2015 Semnan University. All rights reserved